Strängen 15

Strängen 15, 732 31 Arboga

Byggår:

1967

Yta:

1500 kvm

Antal bostäder:

Antal kontor/butik:

Uppvärmning:

Pellets

Övrigt:

1320195350

Beskrivning:

Industri/kontorsfastighet uppförd 1967 som inrymmer en kontorsdel samt närmare 1500 kvadratmeter industriyta. Kontorslokalerna är nyrenoverade och används idag av Preconal AB. Övriga lokaler används av Safearc AB samt av oss själva då vi har vår serviceverkstad i fastigheten.