Information för hyresgäster

Tillträde
När du flyttar in har vi besiktigat lägenheten tillsammans med avflyttande hyresgäst. Tillträde till lägenheten har du klockan 12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är detta en söndag eller helgdag får du flytta in första vardagen därefter.

Elabonnemang
Glöm inte att teckna ett abonnemang för din hushållsel innan du flyttar in.

Hemförsäkring
För att skydda dig mot ekonomiska förluster vid inbrott, skada, brand eller översvämning är det viktigt att du har en hemförsäkring. Det kan också inträffa saker som gör att du blir skadeståndsskyldig. Du måste därför ta kontakt med ett försäkringsbolag för att teckna hemförsäkring.

Brandvarnare
Brandvarnare räddar många liv varje år. Maxab Fastigheter tillhandahåller gärna en brandvarnare, men du bär ansvaret för att regelbundet kontrollera att den fungerar. Rengör brandvarnaren från damm och smuts med jämna mellanrum så att den bibehåller sin funktion.

Hyresinbetalning
Hyran ska betalas i förskott, senast den sista vardagen före varje månads utgång. Hyresavierna sänds till dig kvartalsvis, en för varje månad. Var noga med att betala hyran i tid. Vid försenad betalning debiteras du ränta. Måste vi dessutom påminna dig eller lämna ärendet till inkasso, tillkommer även kostnader för detta. Utebliven hyresinbetalning eller sena betalningar kan medföra att du förlorar din hyresrätt. Även om du inte har fått någon hyresavi är du skyldig att betala hyran enligt ovanstående. Kontakta oss omedelbart om du har problem med en hyresinbetalning så kanske vi tillsammans kan lösa ditt problem.

Serviceanmälan
Skador i lägenheten anmäler du här på hemsidan eller till vårt servicekontor på telefonnummer 0589-177 55.
Det är din skyldighet att anmäla alla fel och brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel orsakar skador i lägenheten eller fastigheten kan du bli ersättnings-skyldig om du inte har anmält felet. Om saker som tillhör lägenheten går sönder har du rätt att få dem lagade. Detta är viktigt för din trivsel och det är viktigt för oss att du trivs i din lägenhet. Du ansvarar för lägenheten från den dag du flyttar in till den dag du flyttar ut. Se därför till att du tar god hand om den.
Akuta fel utanför våra ordinarie öppettider anmäler du på telefonnummer 070-264 26 37

Störande grannar
Enligt hyreslagen är du som hyresgäst skyldig att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten och bostadsområdet. En hyresgäst som stör sina grannar och inte upphör med detta efter tillsägning, riskerar att bli uppsagd från sin lägenhet. Tänk på att du även ansvarar för övriga familjemedlemmar och dina besökare. Ibland kan du uppleva att en granne stör utan att denne är medveten om det. Därför är det bra om du själv tar en första kontakt med vederbörande. Om du inte vill ta denna kontakt eller om det rör sig om upprepade incidenter, bör du vända dig direkt till oss på Maxab Fastigheter. Förekommer allvarliga störningar under kvälls- eller nattetid bör du kontakta polisen.

Trivselregler
• För att alla ska trivas är det viktigt att visa hänsyn och inte störa sin omgivning.
• Skaka inte sängkläder, mattor eller dylikt från fönster eller balkong.
• Mata inte fåglar från balkong eller fönster. Det skräpar ner och drar till sig skadedjur.
• Det är förbjudet att grilla på balkongen.
• Balkonglådor ska sättas upp på balkongräckets insida.
• Om du har husdjur, se till att de inte stör omgivningen.
• Låt TV, radio m.m. vara underhållning för dig själv och inte för dina grannar.
• Parkering är tillåten endast inom anvisade platser.
• Hjälp till att förhindra inbrott genom att alltid hålla entrédörrar stängda, alltid låsa källardörrar, vara uppmärksam på obehöriga som uppehåller sig i garaget, etc.
• Visa extra hänsyn mellan klockan 22.00 och 08.00.
• Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest.

Källsortering
Våra fastigheter har källsorterat hushållsavfall. Hyresgästerna skall sortera sina hushållsopor i brännbart och komposterbart. Läs mer angående källsortering och återvinning på VAFAB:s hemsida.

Installation av disk- och tvättmaskin
I en del lägenheter finns möjlighet att installera disk- och/eller tvättmaskin. Ta alltid kontakt med oss före installation.


Väggkrokar

Det är viktigt att du använder rätt typ av väggkrokar när du hänger upp tavlor, så att tapet och vägg skadas så lite som möjligt.

Målning och tapetsering
Det finns möjlighet att måla och tapetsera själv i lägenheten, förutsatt att arbetet utförs fackmannamässigt. Kontakta alltid oss innan du påbörjar arbetet.

Tvättstuga/Torkrum
Respektera bokade tvättider och avsluta tvättpassen i tid. Städa efter dig och lämna tvättstuga och torkrum i det skick du själv önskar finna dem. Följ de ordningsregler som finns uppsatta i tvättstugan. Om du har bokningslås ska detta tas bort vid avslutat tvättpass.

Uppsägning av lägenheten
Uppsägning ska ske skriftligen senast vid det månadsskifte som infaller tre månader före önskad avflyttning. Om du exempelvis vill lämna din lägenhet den 1 oktober, måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 30 juni. När du har sagt upp din lägenhet är du enligt hyreslagen skyldig att visa din lägenhet för nya intressenter.

Utflyttning
Lägenheten ska städas noggrant (glöm inte balkong och förråd). Besiktning sker när lägenheten är tömd och efter överenskommelse med Maxab Fastigheter.
För att underlätta vid flyttstädning har vi gjort en checklista i punktform där vi tar upp viktiga saker att komma ihåg. Checklistan hittar du här.